Volontär på Berättarministeriet

I dagens Sverige går en stor grupp barn in i ett skolsystem som inte kan erbjuda dem en likvärdig utbildning. Vill du vara med och bidra till förändring?

Berättarministeriet finns för att alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att få grundläggande förutsättningar för att forma sin egen framtid. Varje gång du kommer till oss som volontär gör du en konkret insats för att minska skolsegregationens negativa effekter på barns liv. Som volontär blir du en viktig förebild som ger fler barn möjlighet att upptäcka och tro på sin egen förmåga.
Du behövs.

Spela videoklipp

Vad innebär det att vara volontär?

Som volontär på Berättarministeriet medverkar du under våra skolprogram och möter skolklasser som besöker Berättarministeriets utbildningscenter. Alla våra skolprogram är ämnesövergripande, kostnadsfria och förankrade i läroplanens centrala innehåll. Syftet med skolprogrammen är, förutom att ge ämneskunskaper, att bidra till att stärka barnens lust att skriva och läsa, och ge dem förutsättningar att utveckla sitt språk, sin kreativitet och sitt kritiska tänkande.

Din huvuduppgift som volontär är att tillsammans med våra pedagoger locka fram barnens fantasi, stötta dem och visa det genuina intresse du har för var och en av dem. Genom ditt engagemang, dina frågor och din inlevelse visar du barnen att du lyssnar på vad de har att berätta, vilket i sin tur stärker deras självförtroende. Att behärska det skrivna ordet är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Som volontär ger du barn och unga tillgång till en närvarande och engagerad vuxen som lyssnar, uppmuntrar och inspirerar.​ Det är i grunden ett enkelt, men mycket viktigt, uppdrag.

Engagera dig för alla barns rätt till en god och jämlik utbildning.