Om Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och på Värnhem i Malmö. Grundskolor som ligger i det geografiska upptagningsområdet kring våra utbildningscenter erbjuds besöksversioner av programmen, och det är där du som volontär behövs! Genom att möta barnen som kommer till oss på skolprogram med närvaro, nyfikenhet och engagemang visar du barnen att deras berättelse är viktig och stärker deras självförtroende och berättarlust. Din insats gör skillnad!

Spela videoklipp

Varför behövs vi?

Bostadssegregationen har negativa konsekvenser på barns skolgång. Det är ett väldokumenterat faktum att skolan har svårt att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Allt fler barns framtid dikteras av nedärvda faktorer bortom deras egen kontroll, som föräldrarnas socioekonomiska status. I skolor med högt socioekonomiskt index är behörigheten till gymnasiet långt lägre än riksgenomsnittet. Det skapar en känsla av maktlöshet och ett utanförskap som urholkar tilltron till ett meritokratiskt samhälle, och i längden den liberala demokratin. Berättarministeriet verkar för att vända den utvecklingen.

Volontärer är avgörande

Det är avgörande för barns självkänsla och självförtroende att möta närvarande och engagerade vuxna som är nyfikna och tror på deras förmåga. Ju fler desto bättre. Kvaliteten i Berättarministeriets program är möjlig tack vare internutbildade volontärer som möter skolklasserna på utbildningscentren. Volontärernas viktigaste uppgift är att möta barnen med full närvaro, och inspirera dem till ett lustfyllt lärande genom att vara nyfikna, lyhörda och engagerade i barnens berättelser.

Engagera dig för alla barns rätt till en god och jämlik utbildning.