Lotten, volontär i Göteborg

Vad gör man som volontär på Berättarministeriet?

Som volontär kan jag göra lite olika saker. Huvudsyftet är att SE varje elev. Att stärka elevens tro på sig själv, vilket vi gör genom en positiv syn på eleverna. Vi sitter två volontärer med cirka fem elever vid varje bord och lyssnar o peppar eleverna att rita eller skriva en kort berättelse.

Vi gör också lite praktiska saker under övningen som till exempel:

  • skriver namnlappar till eleverna
  • skriver på datorn 
  • tecknar 
  • rösträknar

Jag vill också säga att personalen på Berättarministeriet är helt fantastiska. De är så tillmötesgående, positiva och stöttande gentemot oss volontärer.